Boomverzorging

Wij stellen hoge eisen aan de vakkennis van onze boomverzorgers. Verkeerde snoei geeft verkeerde groei. Om dat te herstellen is de remedie vaak ernstiger dan de kwaal. Daarom adviseren wij u om het onderhoud van een boom aan onze specialisten over te laten. Wij hebben de juiste kennis, ervaring en uitrusting om alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Wij adviseren over te nemen maatregelen bij mogelijke aantastingen, zwakkere groei, slechte bladontwikkeling en andere zaken die wij bij uw boom constateren.

 

hoveniersbedrijf-hovenier-bestrating-tuin-tuinservice-tuinontwerp-tuinaanleg-tuinontwerp

 

Er zijn vele redenen om een boom te snoeien. Vooral de veiligheid, doorrijhoogte voor verkeer, voetpaden, fietspaden en een smalle straat zijn belangrijke aspecten. De aansprakelijkheid voor schade door dit soort belemmeringen ligt bij de eigenaar van de boom. De andere reden is uiteraard dat de vorm en functie van de boom in uw tuin behouden moet blijven.

 

Vanaf de aanplant van een boom begeleiden wij de boom vaak wel 20 jaar, zodat hij een krachtige doorgaande stam ontwikkelt met een evenwichtige kroon. Een volwassen boom die niet onderhouden wordt zal van binnen kaal worden doordat er geen licht meer door de kroon komt. Bij oudere bomen verwijderen wij dood hout, zorgen wij voor het opkronen van takken en nemen wij eventuele zwakke en zieke takken weg. Alles om de boom steeds in de beste conditie te houden.

 

hoveniersbedrijf-hovenier-bestrating-tuin-tuinservice-tuinontwerp-tuinaanleg-tuinontwerp

Tuinservice Richard Kleine

Algemene voorwaarden Privacy statement